sonnet 11

# ‘You are what you are searching for and busy with.’
هر چیز که در جستن آنی، آنی.
(Een citaat van de Perzische dichter Rumi, 13e eeuw)

Langs de Houtribdijk spoelt water, stuwt de storm
witte kopjes, de Marker Wadden tollen
om hun zwenkgras vol veren en ijsschollen
aan zanderige oevers, verwaait de vorm

van het oudste schip dat verging, helt de krom
gebogen steven naar de einder, volle
kisten met manuscripten in de bolle
leegte van het ruim, wie keek er ooit naar om:

Bonifatius, op weg naar de Friezen
zeilend over dat Aelmere, is gestrand
met de brigantijn, pakt zijn verrekijker

en staart tot buiten het Frankische rijk, er
is geen levende ziel op Haveneiland,
hemel, mijn missie is alles verliezen.

. . .

‘WIE WIJ ZIJN – WIE ZIJN WIJ’, 10 + 10 dagen, een kunstproject met kunstenaar Ninette Koning, in samenwerking met de Nieuwe Bibliotheek Almere en het Erfgoedhuis Almere, met subsidie van het Cultuurfonds Almere, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het VSB Fonds